Vần U – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Uốn tre uốn thuở còn măng

Dạy vợ dạy thuở băn khoăn mới về

Uống nước phải nhớ lấy nguồn

Uống rượu ăn nói cù cưa

Chuyện có một chút

Mà hết cả buổi trưa cằn nhằn

Ước gì anh hoá ra hoa

Để em nâng lấy rồi mà cài khăn

Ước gì anh hoá ra chăn

Để cho em đắp em lăn cùng giường

Ước gì anh hoá ra gương

Để cho em cứ vấn vương soi mình

Ước gì sông hẹp một gang

Bắc cầu trải gấm cho chàng sang chơi

Cùng Tác Giả