Vần K- Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Kẻ bằm chả, người gói nem

Kẻ dệt trướng, người thêu rèm, ngang nhau

Khác nào quạ mượn lông công

Ngoài hình xinh đẹp, trong lòng xấu xa

Khách đến nhà, chẳng gà thì vịt

Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm

Khi vui miếng thuốc, miếng trầu

Khi buồn đi mất, biết đâu mà tìm

Khi vui non nước cũng vui

Khi buồn sáo thổi, kèn đôi cũng buồn

Khi xưa ai cấm duyên bà

Bây giờ bà già bà lại cấm duyên con

Khoai lang ngập nước khoai lang sùng

Lấy chồng cán bộ, lấy thằng khùng sướng hơn

KHôn cho người ta vái

Dại cho người ta thương

Dở dở ương ương, chỉ tổ cho người ta ghét

Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết thì sống

Khôn dại tại tâm

Hay giận âm thầm là người ích kỷ

Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều

Người khôn mới nói nửa điều đã khôn

Khôn ngoan cũng thể đàn bà

Dẫu rằng vụng dại cũng là đàn ông

Khôn ngoan đối đáp người ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Khôn ngoan hiện ra mặt

Què quặt hiện ra chân tay

Khôn thì trong trí lượng ra

Dạy thì học lóm người ta bề ngoài

Khôn từ trong trứng khôn ra

Dại dẫu đến già cũng dại

Không ai giàu ba họ

Không ai khó ba đời

Không chồng mà chửa mới ngoan

Có chồng mà chửa, thế gian sự thường

Không chùi để vậy lu li

Chùi ra tỏ rạng khác gì trăng thu

Không thầy, đố mầy làm nên

Khuyên chàng đọc sách ngâm thơ

Dầu cạn thiếp rót, đèn mờ thiếp khêu

Khuyên em chớ giận anh chi

Thoa son, giồi phấn rồi đi chụp hình

Kiềng ba chân vững như bàn thạch

Bỏ chuyện người tọc mạch ngoài tai

Sông sâu thì có sào dài

Ai cầm bị gậy ăn mày nên thân

Kiểng vật còn đây, em đành đi mất

Bạn ngọc xa rồi, gia thất ai coi?

Kiểng vật còn đây, người đà đâu mất

Con bạn xa rồi, trời đất quạnh hiu

Kim chích vô thịt thì đau

Thịt chích vô thịt nhớ nhau suốt đời

Kim vàng ai nỡ uốn câu

Người khôn ai nỡ nói nhau nặng lời

Kim đâm vào thịt thì đau

Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời

Không chồng ăn bữa nồi năm

Ăn đói ăn khát mà cầm lấy hơi

Có chồng ăn bữa nồi mười

Ăn đói ăn khát mà nuôi lấy chồng

Cùng Tác Giả