Vần H – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Hát bội làm tội người ta

Đàn ông bỏ vợ, đàn bà bỏ con

Hát hay không bằng hay hát

Hèn lâu mới gặp thầy Hai

Thuận tay điếu hút, điếu vấn, điếu vắt lỗ tai

Hèn mà làm bạn với sang

Kẻ ngồi người đứng có ngang nhau bao giờ

Hoa thơm ai chẳng muốn đeo

Người khôn ai nỡ cứ theo nặng lời

Hoa thơm ai chẳng nâng niu

Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề

Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen

Em lượm thì cho anh xin

Hay là em để làm tin trong nhà

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vợ anh chưa có, Mẹ già chưa khâu

Áo anh sứt chỉ đã lâu

Mai mượn cô ấy sang khâu cho dùm

Khâu rồi anh sẽ trả công

Mai mốt lấy chồng anh sẽ giúp cho

Giúp em một thúng xôi vò

Một con lợn béo, một vò rượu tăm

Giúp em đôi chiếu em nằm

Đôi chăn em đắp, đôi tằm em đeo

Giúp em quan tám tiền treo

Quan năm tiền cưới lại đèo buồng cau !

Họa hổ họa bì nan họa cốt

Tri nhân tri diện bất tri tâm

Hôm qua anh đến chơi nhà

Thấy mẹ nằm võng, thấy cha nằm giường

Thấy em nằm đất anh thương

Anh đi mua gỗ đóng giường tám thang

Bốn góc thì anh bịt vàng

Bốn chân bịt bạc, tám thang chạm rồng

Hỡi cô tát nước bên đàng

Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi

Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai

Học thầy không tầy học bạn

Học trò đi mò cơm nguội

Lỡ trượt vỏ dưa, té cái đụi, la trời

Hỏi vợ thì cưới liền tay

Chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha

Hổ phụ sanh hổ tử, lân mẫu xuất lân nhi

Hôm nay có đám giỗ gần

Trong bụng bần thần, chẳng muốn nấu cơm

Hơn nhau tấm aó tấm quần

Cởi ra mình trần ai cũng như ai

Hỡi người kẻ đóng then gài

Có hay có biết kẻ ngoài trùng dương

Huệ nhớ thương Lan, héo vàng xác Huệ

Anh quá thương nàng, trối kệ thị phi

Huỳnh Cầm, Huỳnh Bá, Huỳnh Liên

Ba Huỳnh hiệp lại thì khiêng ra đồng

Huỳnh Liên, Huỳnh Bá, Huỳnh Cầm

Ba Huỳnh hiệp lại thì nằm xuội lơ

Hút sách là chuyện chẳng lành

Trâu bò vườn ruộng hoá thành khói mây

Hổ dữ chẳng ăn thịt con

Cùng Tác Giả