Vần D – Ca Dao, Tục Ngữ, Thành Ngữ Việt Nam

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

1. Dao cau rọc lá trầu vàng

Mắt anh anh liếc, mắt nàng nàng đưa

2. Day qua bên trái gặp bảy mũi dùi

Day qua bên mặt gặp mười mũi giáo

3. Dạy con từ thuở còn thơ

Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về

4. Dã tràng xe cát biển đông

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì

5. Dầu bông quế, dầu bông hường

Hải đường, thơm thiệt là thơm

Tóc em như lông con chó xồm

Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai

6. Dầu bông sứ, dầu bông ngâu

Xức tóc con Thị Mầu

Nó đứng đầu cầu

Nắng dãi mưa dầu, hôi hãy còn hôi

7. Dầu cù là hiệu Ông Tiên

Xức vô chót mũi, nổi điên tức thời

8. Dốc một lòng lấy chồng hay chữ

Để ra vào kinh sử lắng nghe

9. Duyên phải duyên kim cải

Ngãi phải ngãi giao hoà

Rồi mai mốt đây con bạn nói dià nhà

Cho qua nhắn kỉnh thăm cô bác với ông bà đặng bình an

10. Dù ai cho bạc cho vàng

Chẳng bằng trông thấy mặt chàng hôm nay

11. Dù ai nói ngã nói nghiêng

Thì ta cũng vững như kiềng ba chân

12. Dẫu xây chín bậc phù đồ

Không bằng làm phước cứu cho một người

Cùng Tác Giả