Buôn thần bán thánh

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

kẻ xấu, dựa vào chùa miếu, lấy danh nghĩa thần thánh Phật Trời, lợi dụng lòng mê tín của người ta mà làm tiền.

Cùng Tác Giả