Bỏ thương, vương tội

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

bứt rời ra thì không nỡ, mang theo thì khó khăn.

Ví dụ:

Bỏ thì thương, vương thì tội, chẳng biết thế nào cho vẹn đôi đường?”. Đó là những dòng chia sẻ của người vợ dù rất muốn ly hôn chồng nhưng vẫn cố gắng sống vì con. Khi tình yêu đã không còn nhưng vẫn phải sống cùng nhau, nhiều người gọi đó là địa ngục của nhiều cặp vợ chồng.

Cùng Tác Giả