Bênh lý không bênh thân

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Xưa nay, người dân Việt Nam ta đều coi trọng lẽ phải và đặt giá trị đạo đức lên hàng đầu. Người mạnh bênh vực kẻ yếu, người giàu giúp đỡ người nghèo, người thấy chuyện bất bình thì ra tay tương trợ,…Truyền thống đó đã có từ lâu đời và lưu truyền lại cho đến ngày nay. Khi đã nói đến công bằng thì không có chuyện vị tình riêng, chỉ có người tốt và kẻ xấu. Vậy nên, tục ngữ ta mới có câu “Bênh lý không bênh thân”.

Cùng Tác Giả