Bé không vin, cả gãy cành

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

dạy trẻ phải bắt đầu từ nhỏ. Không dạy con khi nó còn trẻ, người còn lạ việc, lớn lên, quen thói, không dạy được nữa, không nghe nữa.

Cùng Tác Giả