Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè.

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

làm chuyện không hợp thời, chỉ rước lấy thất bại, bị chê cười.

Cùng Tác Giả