Ăn ốc nói mò

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

người gặp gì nói nấy, không có chi mới lạ, không có sáng kiến, suy đoán dông dài.

Cùng Tác Giả