Ăn no ngủ kĩ, chẳng nghĩ điều gì

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

người không biết lo xa, được sung sướng, đầy đủ, không biết nghĩ đến tương lai.

Cùng Tác Giả