Ăn ngay nói thật, mọi tật mọi lành

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

khuyên sống ngay thật, đứng đắn thì lòng không phải thắc mắc lo ngại.

Cùng Tác Giả