Ăn lắm thì hết miếng ngon, nói lắm thì hết lời khôn hóa rồ

Cùng Tác Giả