Ăn để sống, không sống để ăn

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

ăn uống để có sức khỏe mà làm việc, đừng tham ăn uống mà bị chê.

Cùng Tác Giả