Ăn có mời, làm có khiến

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

phải theo kỉ luật, đợi lệnh trên khi vào nơi lạ/ (Thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm, là khi ở chỗ quen).

Cùng Tác Giả