Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

người ích kỉ, trước lợi ích thì sốt sắng dành phần, trước khó khăn thì giả vờ để tránh.

Cùng Tác Giả