Ăn chưa no,lo chưa tới.

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Giải nghĩa: Câu này chỉ những người vẫn còn non nớt chưa biết lo nghĩ. Thanh thiếu niên đang tuổi lớn nên ăn rất khoẻ, ăn mấy cũng chưa đủ no. Tuổi này cũng là tuổi vô tư, không biết suy nghĩ, lo lắng gì sâu sắc.

Cùng Tác Giả