Ăn cháo đá bát

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

người vô ơn, chịu ơn người ta rồi nói xấu người ta. Hưởng xong rồi phá cho hư, không để người khác hưởng.

Cùng Tác Giả