Ai giầu ba họ, ai khó ba đời

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

giầu nghèo đều có lúc, giầu không nên ỷ của, nghèo không nên thối chí.

Cùng Tác Giả