Ai đội mũ lệch, xấu mặt người ấy

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Ai làm quấy thì thiên hạ cười chê họ, mình không hơi sức đâu mà lo bao đồng.

Cùng Tác Giả