Ai chê đám cưới, ai cười đám ma

Tác Giả:
Thể Loại: CA DAO - TỤC NGỮ

Nhà có việc thì tùy sức mà làm, sợ gì thiên hạ dòm ngó cười chê.

Cùng Tác Giả