Cảnh Thu

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Thánh thót tầu tiêu mấy giọt sương
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ,
Xanh um cổ thụ tròn xoe tán
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
Bầu dốc giang sơn say chấp ruợu
Túi lưng phong nguyệt nặng vì thơ,
Cho hay cảnh cũng ưa nguời nhỉ?
Thấy cảnh ai mà chẳng ngẩn ngơ.

Cùng Tác Giả