Buổi chiều lữ thứ

Tác Giả:
Thể Loại: THƠ ĐƯỜNG LUẬT

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

Có bản chép tiêu đề là Cảnh chiều hôm, Chiều hôm nhớ nhà.

Cùng Tác Giả