Câu đối Tết

Tác Giả:
Thể Loại: CÂU ĐỐI

Tết tung túng tắng tiền tiêu Tết;
Xuân xiếc xênh xang sắm sửa Xuân.


Nguồn: Báo Phong hoá, số tết 1934

Nguyễn Bính